Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 29/07/2010


Secretari
El Secretari de la Delegación del Gobierno, Angela Jackson i l'alcaldessa accidental
de Falset, Pilar Muntané. Darrera, el Director de l'Arxiu Comarcal, Jaume Teixidó.

The Secretary of the Gobierno Delegation, Angela Jackson and the accidental mayor
of Falset, Pilar Muntané. Behind, the Director of the Local Archive, Jaume Teixidó.Pilar
L'alcaldesa accidental de Falset, Pilar Muntané, amb un dels llibres d'actes.
The accidental mayor of Falset,  Pilar Muntané,  with one of the act books.


Acta
Acta del dia onze de gener del 1939,  vigilia de l'entrada dels insurgents.
Minute of the 11th January 1939, just before the access of the insurgents.