Capcalera

pic   Reportatge fotogràfic del 06/11/2010


Dr_Crome
Oradors a la cerimònia al  Monument a la Pau, a Marçà,  en memòria de Clarence Kailin.
Speakers at the ceremony at Monument to Peace (Marçà), in memory of Clarence Kailin.


Alcalde
Alguns participants a la cerimònia en honor de Clarence Kailin, al Monument a la Pau.
Participants to the ceremony  in honor of Clarence Kailin,  at the Monument to Peace.


Eric_Masip
John Kailin  escampant les cendres del pare  sota l'olivera en memòria de Clarence.
John Kailin scattering his father's ashes under the olive tree in memory of Clarence.


Assistents
John Kailin  mostrant  la placa  al banc dedicat  al seu pare,  Clarence Kailin.
John Kailin showing the plaque on the bench in memory of his father Clarence.


Dr_Crome
Els "Veterans for Peace" de Madison, que van contribuir al banc i l'olivera per Clarence.
'Veterans for Peace' from Madison who contributed towards bench and tree for Clarence.


Crome-Placa
L'historiador Josep S. Cervelló durant la conferència a La Torre en els actes de la tarda.
The historian Josep S. Cervelló during the conference at La Torre in the afternoon's acts.


Crome-Masip
Testimonis de la Guerra Civil rememorant els seus records durant els actes de la tarda.
Witnesses of the Spanish Civil War recalling their memories during the afternoon's acts.