Capcalera


o
  Reportatge del dimecres 25/07/18Entrada
Entrada a l'exposició,  a la Sala de l'Absis del castell de Falset.
Entrance to the exhibition, in the Apse Hall of the Falset castle.


Vista
Vista general de l'àrea central de l'exposició.
General view of the exhibition's central area.


Presentacio
Presentació de les activitats per Josep Munté, Vicepresident de NJLM.
Presentation of the activities by Josep Munté, Vice President of NJLM.


Historiadors
Tres historiadors en la inauguració de l'exposició.    D'esquerra a dreta:
Dr. Ramon Arnabat, Dr. J.M. Pons i Josep Munté, vicepresident de NJLM.

Three historians  at the opening of  the exhibition.     From left to right:
Dr. Ramon Arnabat, Dr. J.M. Pons and Josep Munté, NJLM Vice President.Assistents
Vista parcial dels assistents a la conferència inaugural.
Partial view of the attendants  to the inaugural lecture.


Fonolocalitzador
La presentació del Dr. Arnabat comptava amb abundant material gràfic.
A la foto, un dels "fonolocalitzadors" usats com a protecció antiaèrea.

At the lecture by Dr. Arnabat was shown a lot of graphic material.
In the photo,  a  'phono-localizer'  used as  antiaircraft protection.Fontvella
Una altra foto històrica: el carrer de la Fontvella després d'un bombardeig.
Another  historical photo:  the Fontvella street  after  one of the bombings.


Plafons
Dos dels molts plafons descriptius que envoltaven tota la Sala de l'Absis.
Two of the many descriptive panels that surrounded the entire Apse Hall.