Capcalera


PDF   Política de Privacitat de NJLM.Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable és l'associació "No Jubilem la Memòria" (d'ara endavant "NJLM") ubicada a la Pça. de la Quartera 6, 1r. 43730 – Falset (Priorat).

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És la persona responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; podeu contactar-hi a l'adreça postal de NJLM, o bé a l'adreça electrònica: .

Com és que disposem de les vostres dades de caràcter personal?

Hem obtingut les vostres dades personals a través dels formularis d'adhesió a NJLM, o bé amb la petició que ens heu cursat per via electrònica per tal de rebre les nostres notícies.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a finalitats legítimes, que posteriorment us expliquem, són les necessàries per tal de mantenir contacte amb vosaltres:

   Nom – Cognoms – Correu electrònic – Adreça postal

a més, en el cas de socis numeraris:

   Document d'identitat – Telèfon – Telèfon mòbil – IBAN (núm. de compte bancari) – Quota de soci.

Amb quin objectiu tractem les vostres dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió tractem les dades dels nostres socis, sòcies i simpatitzants amb aquestes finalitats:
Quan i per quin motiu podem facilitar les vostres dades a terceres persones?

NJLM no cedeix les vostres dades a tercers, llevat de l'Administració Pública pel compliment de les obligacions legals a que NJLM estigui subjecta per la seva activitat.

Si en el futur NJLM hagués de cedir les vostres dades personals, us en informaríem oportunament.

Realitzem transferències internacionals de dades?

NJLM té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats només a països de la Unió Europea i, per tant, sotmesos també a les garanties del Reglament General de Protecció de Dades. En tot cas, les vostres dades s'emmagatzemen en fitxers locals, garantits per la nostra cura i vigilància. Si desitgeu més informació sobre les garanties de privacitat, podeu adreçar-vos a la Delegada o al Delegat de Protecció de Dades mitjançant les adreces indicades anteriorment.

Per quant de temps guardarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb NJLM i, després de finalitzada aquesta per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades.

Quins són els vostres drets?

Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets de privacitat, podeu presentar una reclamació:

Falset, 11 de Maig de 2018Podeu també descarregar aquest document en format PDF, si ho desitgeu.